Når du selv kan vælge din fremtid…


Du står overfor at skulle anskaffe et nyt ERP-system…

Grundene til dette kan være mange og forskellige..

  • Din virksomhed er i vækst og du har brug for andet, og mere, end blot et økonomisystem, som indtil nu har kunnet opfylde dine behov.
  • Din virksomhed ændrer karakter, og du har nu brug for bedre værktøjer til f.eks. lagerstyring, CRM, eller lignende funktionalitet, som enten ikke er i dit nuværende system,  eller ikke i tilstrækkelig grad.
  • Dit nuværende ERP-system er forældet, og du ønsker at se hvad der findes på markedet, eller du har fået lavet individuelle tilpasninger i dit nuværende system, der gør at opgraderinger besværliggøres og fordyres,  og måske helt forhindres.
  • Du har flere forskellige systemer til økonomi, CRM, lager, produktion etc., og savner sammenhæng og gennemsigtighed i den forretning

Som sagt, der kan være mange grunde til at du lige netop nu er på udkig efter et ERP-system.

Det perfekte match?
Der er flere faktorer der skal overvejes ved anskaffelse, eller skift af ERP-system. Et ERP system må aldrig blive en begrænsning for, hvad du som virksomhedsejer ønsker at gøre med din virksomhed. Systemet skal kunne vokse og tilpasse sig, i takt med at virksomheden udvikler sig. Derfor er det vigtigt at du sætter dine forretningsmæssige behov før teknologi eller navnet på en producent. Naturligvis vægter det højt at en løsning er på forkant med de teknologiske muligheder, eller at producenten har mange års erfaring med ERP, og fokuseret på dette. Disse faktorer kommer dog først i spil, når du vurderer at et eller flere systemer opfylder dine forretningsmæssige behov, og skal træffe det endelige valg.

Forretningsmæssige overvejelser ved implementering af ERP kan være, men ikke begrænset til….

– Hvad er det der fungerer godt i dag – hvad skal som minimum være i det nye
– Er der ting der ikke fungerer i dag – hvilke nye funktioner skal understøttes af et nyt system
– Hvad er fremtidsplanerne – skal der være mulighed for udvidelser

  • Flere virksomheder, datterselskaber etc.
  • Integrerede værktøjer til projekt- og/eller produktionsstyring, service mm.
  • Planer om udvidelser uden for DK – et system der dækker flere lande

– Fleksibilitet og åbenhed – processer og integrering

  • Systemet skal være procesorienteret – mulighed for optimering og tilpasninger
  • Det skal være nemt at trække data ud af systemet, og ligeledes nemt at føde data til systemet fra f.eks. WEB-shops, eller andre 3’de parts programmer.
  • Overholde gældende standarder som f.eks. EDI, til dataudveksling med kunder/leverandører.

Der er helt sikkert flere og andre parametre som er vigtige for lige netop dig og din virksomhed, og det er afgørende at disse afstemmes, allerede ved de indledende salgsmøder, om der er basis for et videre samarbejde.

ERP-system

Partnerskab!
Endelig spiller det en stor rolle for en succesfuld overgang til et nyt ERP-system at du vælger den rette samarbejdspartner. For det første skal du anskue sådant et projekt som et partnerskab og ikke som et traditionelt kunde/leverandør forhold. Som samarbejdspartner får vi adgang til det inderste DNA i en virksomhed, nemlig forretningsprocesserne, og vi får i høj grad indsigt i virksomhedens kultur, strategi, organisation etc.

Det kræver en høj grad af tillid, for at give en partner adgang til disse ting, og belønningen skal gerne være, at partneres forretningskonsulenter kan inspirere og udfordre jer på disse områder, og dermed berige implementeringsprocessen. På den måde kan du optimere din drift af virksomheden, samtidigt med at du implementerer dit ERP-system. Dette er naturligvis betinget af at denne tillid er tilstede, og at du som forretningsindehaver ”spiller med” på dette område!

Hverdagen!
Mange ”leverandører” af it-systemer, viser stor interesse for dig som ny kunde i deres forretning, hvorefter interessen falder, når salget er gennemført.

Ved at vælge en samarbejdspartner der løbende holder dig orienteret om nye tiltag, evt. via regelmæssige  nyhedsbreve, webinarer, statusmøder eller lignende, hvor aktuelle emner kan drøftes, har du altid tilgang til de nyeste informationer. Dette kan på længere sigt være netop den parameter, der gør at du er et lille stykke foran dine konkurrenter, give dine kunder en bedre service – og ikke mindst, skabe vækst i din forretning!