Har du styr på virksomhedens direkte og indirekte produktionsomkostninger?

Få styr på produktionsomkostninger

Mangler du også et detaljeret overblik over jeres direkte og indirekte produktionsomkostninger på ordre/produktniveau?

Nogle gange er det ikke nok bare at vide, om du tjener penge eller ej. Men derimod at vide hvilke ordrer/produkter du tjener godt på, og hvilke du faktisk taber på.

Med en detaljeret omkostningsoversigt kan du se de direkte produktionsomkostninger helt ned på proces- og råmaterialeniveau, og dermed let sammenligne det planlagte materiale-og tidsforbrug – med det aktuelle.

Det planlagte forbrug kommer fra detaljeret multi-level styklister og ressource-styret ruter med forskellige kosttyper for setup-, proces- og kvalitetstider.

Mens det aktuelle forbrug registres direkte fra produktionsgulvet via brugervenlige terminal.

Når der er kommet styr på de direkte produktionsomkostninger, stopper de fleste virksomheder – og dermed glemmer de næste step, som er de indirekte produktionsomkostninger såsom el, salg, administration og leveringsomkostninger.

Det kan være en dyr forglemmelse – da produkter du troede, du tjente penge på måske ligefrem, er en udgift når de indirekte omkostninger, bliver lagt til.

For at undgå dette kan du oprette en eller flere pre-definerede kalkulationsskemaer, hvor indirekte omkostninger enten kan fremgå som en procentsats eller som en fast pris pr. produkt eller ordre.
Her får du mulighed for at splitte produktionsomkostninger op på et detaljeret niveau.

Når en produktionsordre færdiggøres, beregnes den færdige kostpris automatisk baseret på de direkte- og indirekte omkostninger.
Hvis du anvender FIFO som værdiansættelsesmetode, har du mulighed for at prisfastsætte hver enkelt produkt baseret på den aktuelle kostpris + et angivet dækningsbidrag.

Hvis du derimod anvender Moving Average* som værdiansættelsesmetode, kan du beregne en gennemsnitlig kostpris + et angivet dækningsbidrag baseret på antal produktionsordre over en angivet periode.
Dette kan sættes op til at køre automatisk en gang om ugen eller måneden, således kostpriserne altid er opdateret, og det samme er salgspriserne.

Omkostningsoversigten kan derudover også bruges som et analyseværktøj til optimering af materialer og processer – hvor du hurtigt får et overblik over de omkostningsrige materialer og processer. Derigennem kan du finde alternative materialer samt forbedre processerne.

Hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder for at få bedre styr på produktionsomkostningerne, er du velkommen til at kontakte Boyum-IT på telefon +45 69 15 25 90 eller e-mail: contact@bitpeople.com

*Moving Average anvendes typisk i samspil med time series data for at udglatte short-term udsving og fremhæve longer-term trends eller cyklus.